IOT verticals

The different IOT markets

Thingsdata offers solutions for every type of organization that wants to connect to their devices, and because every market (vertical or industry) and every organization is different, we offer customization and project support to our customers and resellers.

Energiemarkt

Energy

Organisaties kunnen dagelijks grote hoeveelheden energie verbruiken. De hardware en software die wij leveren knoopt energiedata van verschillende apparaten aan elkaar voor heldere inzichten en aansturing.
Thingsdata is actief in de transport en logistiek markt M2M IOT internet of things mobiele data Lora machine to machine

Logistics

In combinatie met GPS en LBS kan IoT connectiviteit informatie doorgeven, bijvoorbeeld de positie van het voertuig, de snelheid, de gereden kilometers, brandstofverbruik en onderhoudsinformatie.
Betaalautomaten M2M

Payment terminals

IoT verhoogt de beveiliging van betaalautomaten. Betaalautomaten moeten snel en efficiënt worden uitgerold. IoT connectiviteit (M2M) de mogelijkheid om een snelle, …betrouwbare en inbraakbestendige uitlevering te realiseren.
Continuïteit en garantie van de werking van de parkeerapparatuur, dankzij M2M simkaarten

Parking systems

IoT verhoogt de eveneens de beveiliging van parkeerautomaten. IoT connectiviteit doormiddel van beveiligde multinetwerk M2M-simkaarten geven de mogelijkheid om de continuïteit van de pintransacties te garanderen, 24×7.
Doormiddel van beveiligde multinetwerk M2M-simkaarten die roamen op alle netwerken hebben de woningen die worden voorzien met een IOT gateway een onafhankelijke internet toegang en connectie met de cloud.

Zero on the meter homes

Nul-op-de-meter-woningen worden stilaan de nieuwe norm. Wij leveren een totaaloplossing gericht op o.a. woningcorporaties en installateurs om invulling te geven aan alle monitoringeisen die binnen de EPV gesteld worden.

Installation technology

De installatiebranche is een perfecte basis voor IoT. Met iedereen die op dit moment naar BIM overstapt, wordt informatie namelijk steeds meer gecentraliseerd beheerd. Voeg sensoren toe om input te genereren en triggers voor de output.
Watermanagement waarbij systemen van afstand benaderbaar zijn dankzij IOT connectiviteit zoals M2M

Water management

By connecting objects such as pumps, locks, weirs, bridges, overflows and level measurements with an IoT network, the entire water chain can be monitored remotely (telemetrically).
IIOT verwijst naar installaties, apparatuur en sensoren die met elkaar verbonden zijn in een industriële omgeving.

Industrial IOT

IIoT refers to installations, equipment and sensors that are interconnected in an industrial environment. IoT connectivity enables independent remote monitoring worldwide.
LTE M networks via KPN available in Belgium, France and Germany.

Smart Agriculture

IoT applications, in combination with data-driven precision farming, enable farmers to reduce costs and maximize crop yields and profits.
IoT maakt het mogelijk om op afstand en in realtime cruciale beslissingen te nemen over de organisatie en patiëntbewaking.

Connected Healthcare

Healthcare is arguably the fastest growing market in using IoT technologies. It makes it possible to make critical decisions about patient monitoring remotely and in real time.
M2M simkaarten garandeerd de beste connectiviteit in alle Europese landen waardoor voertuigen door heel Europa gemonitoord kunnen worden.

Fleet management

IoT ensures that organizations can always manage their fleet. By using a device and a secure multi-network M2M simcard, vehicles all over the world can be tracked.
Om storingen op de LAN of WIFI te voorkomen kan er een 4G router met een multinetwerk 4G M2M-simkaart ingezet worden als back-up.

Retail

To prevent outages, a 4G router with a 4G simcard can be used as a backup. This guarantees the continuity of internet access for a store and prevents the failure of payment systems.
Dankzij IOT toepassingen zoals M2M simkaarten wordt de continuïteit van data gegarandeerd.

Safeguard

IoT applications are also used in the security industry. By means of various emergency buttons, applications and trackers can be alarmed and communicated (in combination with GPS).
Digital signage in combinatie met IOT stelt merken en ondernemingen in staat om in realtime op maat gemaakte berichten aan doelgroepen te leveren.

Digital Signage

Digital Signage is a form of communication in which audiences are reached at a specific location with audiovisual displays. Independent internet access is essential for this service.
Toepassing van energiemanagement voor smartbuildings worden mogelijk dankzij beveiligde M2M simkaarten, IOT gateways, sensoren en Portalen

Smart Building

Whoever chooses a Smart Building, chooses a building in which it is not so much about the individual technical installations, but about creating a total experience through smart IoT technologies.
Voor verzamelen van Meetdata in gebouwen worden LoRa sensoren ingezet

Indoor climate

By using IoT sensors, different data units can be obtained from, for example, a school building, so that the indoor climate of the building can be monitored at a detailed level.
Continuïteit en garantie van de werking van de parkeerapparatuur, dankzij M2M simkaarten

Access systems

On arrival, the visitor uses a debit card as a means of identification. Payment is processed automatically upon exit. In the background, the transaction is processed through a multi-network M2M simcard.
M2M simkaarten zorgen voor de continuïteit en garantie van de meetdata.

Solar systems

Suppliers of solar systems nowadays prefer not to use a local network. This can be achieved by using secure multi-network M2M simcards.
Public Sector

Public Sector

IoT will improve citizens comfort, make shopping and tourist centers more dynamic, guarantee data security and will simplify the work of civil servants. IoT applications are one of the driving forces to realize a Smart City.
Smart Oil & Gas

Smart Oil & Gas

Operational efficiency and reliability are of great importance in the Oil & Gas industry, IoT helps to realize this. In the field of monitoring, regulatory compliance, business technology and environmental risk reduction.  
Charging Stations

Charging Stations

Charging Stations are increasingly getting connected through IoT-connectivity. Examining the state of the hardware and software gets simplified, in addition near real time automated insight and invoicing can be provided.

Frequently asked questions about IOT verticals

Which sectors have already established themselves in the Internet of Things market?

Various sectors already have a strong position in the IOT market, including logistics and transport, water management, energy and retail.

Which sectors are emerging in the Internet of Things market?

Several sectors are showing strong growth in the IoT market. Some of the fastest growing sectors are: healthcare, IIOT (Industrial IOT), charging stations, and agriculture.

Which sectors are lagging behind in the Internet of Things market?

Various sectors still have a lot of potential when it comes to growth. You can think of the public sector, NOM homes, smart buildings and buildings (smart city).

What is the potential of the IoT market in terms of size and growth?

The potential of the IoT market is huge in terms of both size and growth. The number of connected devices, which is now about 15 billion, is expected to grow by 15% every year in the near future. This offers enormous opportunities for innovation, efficiency improvement and new business opportunities in various sectors, making the IoT market a promising growth area.

Download our brochure

Download brochure